16/2021/TT-BVHTTDL

Phân loại Xây dựng – Chính quyền
Số/Ký hiệu 16/2021/TT-BVHTTDL
Trích yếu Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành di sản văn hóa
Ngày ban hành 22-12-2021
Người ký Nguyễn Văn Hùng
Chức vụ Bộ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Đính kèm
pdf16-BVHTTDL16-BVHTTDLDownload