17/2013/QĐ-UBND

Phân loại Xây dựng – Chính quyền
Số/Ký hiệu 17/2013/QĐ-UBND
Trích yếu Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành 22-04-2013
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Đính kèm
pdfquyet_dinh_17-2013quyet_dinh_17-2013Download