20/2019/QĐ-UBND

Phân loại Xây dựng – Chính quyền
Số/Ký hiệu 20/2019/QĐ-UBND
Trích yếu Ngày 19/04/2019, Chủ Tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2019
Ngày ban hành 19-04-2019
Người ký Đặng Quốc Khánh
Chức vụ Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Tĩnh
Đính kèm
pdfQD.20.19.4.19signedQD.20.19.4.19signedDownload