2204/SNV-XDCQ&TCBC

Phân loại Xây dựng – Chính quyền
Số/Ký hiệu 2204/SNV-XDCQ&TCBC
Trích yếu Đề nghị ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Hà Tĩnh giai đoạn 1 (2021-2025)
Ngày ban hành 10-11-2021
Người ký Trần Đình Trung
Chức vụ Phó Giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Đính kèm
zipvbdi_2204_SNV_XDCQ&TCBCvbdi_2204_SNV_XDCQ&TCBCDownload