29/2013/NĐ-CP

Phân loại Xây dựng – Chính quyền
Số/Ký hiệu 29/2013/NĐ-CP
Trích yếu Sửa đổi Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
Ngày ban hành 08-04-2013
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
doc29.2013.ND.CP29.2013.ND.CPDownload