3326/ QĐ-UBND

Phân loại Xây dựng – Chính quyền
Số/Ký hiệu 3326/ QĐ-UBND
Trích yếu Phê duyệt kế hoạch tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2017-2020
Ngày ban hành 10-11-2017
Người ký Đặng Quốc Khánh
Chức vụ Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Tĩnh
Đính kèm
pdfQD3326.signedQD3326.signedDownload