37/2014/NĐ-CP

Phân loại Xây dựng – Chính quyền
Số/Ký hiệu 37/2014/NĐ-CP
Trích yếu Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Ngày ban hành 05-05-2014
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
pdfNghi_dinh_So_37Nghi_dinh_So_37Download