56/2016/NĐ-CP

Phân loại Xây dựng – Chính quyền
Số/Ký hiệu 56/2016/NĐ-CP
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
Ngày ban hành 29-06-2016
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
zip56.2016.ND-CP56.2016.ND-CPDownload