Nghị định 92/2009/NĐ-CP

Phân loại Xây dựng – Chính quyền
Số/Ký hiệu Nghị định 92/2009/NĐ-CP
Trích yếu Về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
Ngày ban hành 22-10-2009
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
doc94875_ND92CP94875_ND92CPDownload