02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV
Trích yếu Quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên viên ngành thư viện
Ngày ban hành 19-05-2015
Người ký Trần Anh Tuấn
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdfVanBanGoc_02.2015.TTLT.BVHTTDL.BNVVanBanGoc_02.2015.TTLT.BVHTTDL.BNVDownload