02/2018/TT-BNV

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 02/2018/TT-BNV
Trích yếu Thông tư của Bộ Nội vụ quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin
Ngày ban hành 08-01-2018
Người ký Lê Vĩnh Tân
Chức vụ Bộ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdfTT022018-TTBNVTT022018-TTBNVDownload