02/2022/TT-BNV

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 02/2022/TT-BNV
Trích yếu Hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng
Ngày ban hành 29-01-2022
Người ký Phạm Thị Thanh Trà
Chức vụ Bộ Trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdfVanBanGoc_02_2022_TT_BNVVanBanGoc_02_2022_TT_BNVDownload