02/VBHN-BNV

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 02/VBHN-BNV
Trích yếu Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Ngày ban hành 02-05-2022
Người ký Phạm Thị Thanh Trà
Chức vụ Bộ Trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdfvan-ban-hop-nhat-so-02-vbhn-bnv-04052022125932CHvan-ban-hop-nhat-so-02-vbhn-bnv-04052022125932CHDownload