03/2015/TT-BNV

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 03/2015/TT-BNV
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Ngày ban hành 10-03-2015
Người ký Trần Văn Tuấn
Chức vụ Bộ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdf03-BNV.signed03-BNV.signedDownload