04/2015/TT-BNV

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 04/2015/TT-BNV
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
Ngày ban hành 31-08-2015
Người ký Trần Anh Tuấn
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdf04-TT-BNV.signed04-TT-BNV.signedDownload