04/2018/TT-BNV

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 04/2018/TT-BNV
Trích yếu Thông tư hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước
Ngày ban hành 27-03-2018
Người ký Lê Vĩnh Tân
Chức vụ Bộ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdf04.2018.TT-BNV04.2018.TT-BNVDownload