06/2010/NĐ-CP

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 06/2010/NĐ-CP
Trích yếu Quy định những người là công chức
Ngày ban hành 25-01-2010
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
docND06CP_CCND06CP_CCDownload