06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV`

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV`
Trích yếu Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở
Ngày ban hành 30-06-2016
Người ký Nguyễn Duy Thăng
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdf07-TTLT-BVHTTDL.signed07-TTLT-BVHTTDL.signedDownload