06/TT-BNV

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 06/TT-BNV
Trích yếu Bãi bỏ mộ số Văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày ban hành 01-11-2021
Người ký Phạm Thị Thanh Trà
Chức vụ Bộ Trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdfThongtu_06_BNVThongtu_06_BNVDownload