07/2019/TT-BNV

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 07/2019/TT-BNV
Trích yếu Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức
Ngày ban hành 01-06-2019
Người ký Lê Vĩnh Tân
Chức vụ Bộ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdf07.01.6.201907.01.6.2019Download
rarMau_bieu_Kem_theo_Thong_tu_07Mau_bieu_Kem_theo_Thong_tu_07Download