08/2016/TTLT-BYT-BNV

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 08/2016/TTLT-BYT-BNV
Trích yếu Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số
Ngày ban hành 15-04-2016
Người ký Trần Anh Tuấn
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdf08-BYT.signed08-BYT.signedDownload