10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV
Trích yếu Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh
Ngày ban hành 11-12-2015
Người ký Trần Anh Tuấn
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdf10-TTLT-BVH-BNV.signed10-TTLT-BVH-BNV.signedDownload