10/2015/TTLT-BYT-BNV

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 10/2015/TTLT-BYT-BNV
Trích yếu Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ
Ngày ban hành 27-05-2015
Người ký Trần Anh Tuấn
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdf10_2015_TTLT-BVHTTDL-BNV_30478810_2015_TTLT-BVHTTDL-BNV_304788Download