11/2014/TT-BNV

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 11/2014/TT-BNV
Trích yếu Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính
Ngày ban hành 09-10-2014
Người ký Trần Anh Tuấn
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdf11-2014-TT-BNV-HCTH11-2014-TT-BNV-HCTHDownload