11/2016/TTLT-BTTTT-BNV

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV
Trích yếu Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông
Ngày ban hành 07-04-2014
Người ký Trần Anh Tuấn
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdf11_2016_TTLT-BTTTT-BNV(14023)11_2016_TTLT-BTTTT-BNV(14023)Download