11/2016/TTLT-BXD-BNV

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 11/2016/TTLT-BXD-BNV
Trích yếu Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành Xây dựng
Ngày ban hành 29-06-2016
Người ký Nguyễn Duy Thăng
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdf11-TTLT-BXD-BNV.signed11-TTLT-BXD-BNV.signedDownload