117/2016/NĐ-CP

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 117/2016/NĐ-CP
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ng
Ngày ban hành 21-07-2016
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
pdf117-nd.signed117-nd.signedDownload