158/2007/NĐ-CP

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 158/2007/NĐ-CP
Trích yếu Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành 27-10-2007
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
doc46476_ND158CP46476_ND158CPDownload