161/2018/NĐ-CP

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 161/2018/NĐ-CP
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày ban hành 29-11-2018
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
pdfND161_CPND161_CPDownload