17/2013/NĐ-CP

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 17/2013/NĐ-CP
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Ngày ban hành 19-02-2013
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
zip17.2013.ND.CP17.2013.ND.CPDownload