17/2015/TT-BLĐTB&H

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 17/2015/TT-BLĐTB&H
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
Ngày ban hành 22-04-2015
Người ký Phạm Minh Huân
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Đính kèm
pdfTT17BLDTBXHTT17BLDTBXHDownload