20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV
Trích yếu Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non
Ngày ban hành 14-09-2015
Người ký Trần Anh Tuấn
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdf20-BNV.signed20-BNV.signedDownload