20/2017/TT-BGDĐT

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 20/2017/TT-BGDĐT
Trích yếu Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
Ngày ban hành 18-08-2017
Người ký Nguyễn Thị Nghĩa
Chức vụ Thứ Trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Đính kèm
pdf20-BGDDT.signed20-BGDDT.signedDownload