2101/SNV-CCVC

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 2101/SNV-CCVC
Trích yếu Tếp nhận giáo viên ngoài tỉnh (ông Nguyễn Xuân Thông)
Ngày ban hành 28-10-2021
Người ký Phan Thị Tố Hoa
Chức vụ Giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Đính kèm
zipvbdi_2101_SNV_CCVCvbdi_2101_SNV_CCVCDownload