2111/SNV-CCVC

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 2111/SNV-CCVC
Trích yếu Tiếp nhận giáo viên ngoài tỉnh (bà Hoàng Thị Thương)
Ngày ban hành 28-10-2021
Người ký Phan Thị Tố Hoa
Chức vụ Giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Đính kèm
zipvbdi_2111_SNV_CVCCvbdi_2111_SNV_CVCCDownload