21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV
Trích yếu Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập
Ngày ban hành 16-09-2015
Người ký Trần Anh Tuấn
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdfVanBanGoc_21.2015.TTLT.BGDDT.BNVVanBanGoc_21.2015.TTLT.BGDDT.BNVDownload