2120/SNV-VP

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 2120/SNV-VP
Trích yếu Đề xuất nội dung đưa vào Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022
Ngày ban hành 29-10-2021
Người ký Mai Trường Sinh
Chức vụ Phó Giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Đính kèm
zipvbdi_2120_SNV_VPvbdi_2120_SNV_VPDownload