2121/SNV-CCVC

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 2121/SNV-CCVC
Trích yếu Đề nghị thẩm định Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành 29-10-2021
Người ký Trần Đình Trung
Chức vụ Phó Giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Đính kèm
pdf28.10.2021.-De-nghi-tham-dinh-Quy-che-Dao-tao-boi-duong(29.10.2021_13h46p36)_signed28.10.2021.-De-nghi-tham-dinh-Quy-che-Dao-tao-boi-duong(29.10.2021_13h46p36)_signedDownload