2133/SNV-CCVC

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 2133/SNV-CCVC
Trích yếu Tiếp nhận giáo viên ngoài tỉnh (ông Nguyễn Hữu Nghĩa)
Ngày ban hành 02-11-2021
Người ký Phan Thị Tố Hoa
Chức vụ Giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Đính kèm
pdfCV-ra-soat-ho-so-tiep-nhan-ong-Nguyen-Huu-Nghia.(02.11.2021_11h10p11)_signedCV-ra-soat-ho-so-tiep-nhan-ong-Nguyen-Huu-Nghia.(02.11.2021_11h10p11)_signedDownload