2136/SNV-CCVC

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 2136/SNV-CCVC
Trích yếu Tuyển dụng công chức cấp xã huyện Hương Khê
Ngày ban hành 02-11-2021
Người ký PhanThịTố Hoa
Chức vụ Giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Đính kèm
pdf01.11.2021.-CV-tuyen-dung-huyen-Huong-Khe(02.11.2021_11h15p24)_signed01.11.2021.-CV-tuyen-dung-huyen-Huong-Khe(02.11.2021_11h15p24)_signedDownload