2157/SNV-CCVC

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 2157/SNV-CCVC
Trích yếu Đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025
Ngày ban hành 04-11-2021
Người ký Trần Đình Trung
Chức vụ Phó Giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Đính kèm
zipvbdi_2157_SNV_CCVCvbdi_2157_SNV_CCVCDownload