22/2017/TT-BLĐTBXH

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 22/2017/TT-BLĐTBXH
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 113/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
Ngày ban hành 10-08-2017
Người ký Doãn Mậu Diệp
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Đính kèm
pdf22-BLDTBXH.signed22-BLDTBXH.signedDownload