2249/SNV-CCVC

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 2249/SNV-CCVC
Trích yếu Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng năm 2021
Ngày ban hành 12-11-2021
Người ký Phan Thị Tố Hoa
Chức vụ Giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Đính kèm
zipvbdi_2249_SNV_CCVCvbdi_2249_SNV_CCVCDownload