2260/SNV-XDCQ&TCBC

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 2260/SNV-XDCQ&TCBC
Trích yếu Xin phép cử lãnh đạo tham gia cuộc họp theo Giấy mời số 612/GM-UBND
Ngày ban hành 16-11-2021
Người ký Phan Thị Tố Hoa
Chức vụ Giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Đính kèm