2285/SNV-XDCQ&TCBC

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 2285/SNV-XDCQ&TCBC
Trích yếu Hướng dẫn tuyển dụng viên chức UBND huyện Kỳ Anh năm 2021
Ngày ban hành 25-11-2021
Người ký Phan Thị Tố Hoa
Chức vụ Giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Đính kèm
pdfCV-huong-dan-tuyen-dung-07-vien-chuc-huyen-Ky-Anh(25.11.2021_11h07p12)_signedCV-huong-dan-tuyen-dung-07-vien-chuc-huyen-Ky-Anh(25.11.2021_11h07p12)_signedDownload