228/HD-SNV

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 228/HD-SNV
Trích yếu Hướng dẫn Sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 145/HD-SNV ngày 25/11/2016 của Sở Nội về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm
Ngày ban hành 01-11-2017
Người ký Nguyễn Phi Quang
Chức vụ Giám đốc Sở
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Đính kèm
pdf228hdsnv.signed228hdsnv.signedDownload