2290/SNV-CCVC

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 2290/SNV-CCVC
Trích yếu Thống nhất về chuyên ngành đào tạo trong tuyển dụng công chức cấp xã
Ngày ban hành 19-11-2021
Người ký Phan Thị Tố Hoa
Chức vụ Giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Đính kèm
pdf19.11.2021.-CV-thong-nhat-ve-nganh-tuyen-dung-CC-cap-xa-K-Anh-(19.11.2021_14h23p06)_signed19.11.2021.-CV-thong-nhat-ve-nganh-tuyen-dung-CC-cap-xa-K-Anh-(19.11.2021_14h23p06)_signedDownload