2347/SNV-CCVC

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 2347/SNV-CCVC
Trích yếu Thống nhất về chuyên ngành đào tạo trong tuyển dụng công chức cấp xã
Ngày ban hành 29-11-2021
Người ký PhanThij TốHoa
Chức vụ Giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Đính kèm
pdf29.11.2021.-CV-thong-nhat-ve-nganh-tuyen-dung-CC-cap-xa-Vu-Quang(29.11.2021_17h52p00)_signed29.11.2021.-CV-thong-nhat-ve-nganh-tuyen-dung-CC-cap-xa-Vu-Quang(29.11.2021_17h52p00)_signedDownload