24/2014/TTLT-BKHCN-BNV

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV
Trích yếu Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
Ngày ban hành 01-10-2014
Người ký Trần Anh Tuấn
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
doc24.2014.TTLT.BKHCN.BNV24.2014.TTLT.BKHCN.BNVDownload