27/2015/TTLT-BYT-BNV

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 27/2015/TTLT-BYT-BNV
Trích yếu Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược
Ngày ban hành 07-10-2015
Người ký Trần Anh Tuấn
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdf27-TTLT.signed27-TTLT.signedDownload